การทดลอง Hands-on ชุด Sprout Garden

฿ 550

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

sprout garden
มีอะไรอยู่ในเมล็ดนะ น้องๆจะได้ศึกษาโครงสร้างภายในเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืช ผ่านชุดกิจกรรมค่ะ

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

sprout garden
มีอะไรอยู่ในเมล็ดนะ น้องๆจะได้ศึกษาโครงสร้างภายในเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืช ผ่านชุดกิจกรรมค่ะ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.