Back

การทดลอง Hands-on ชุด Photosynthesis in a tube

฿ 550

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

photosynthesis in tube
ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผ่านการทดลองภายในหลอดทดลอง จะเกิดอะไรขึ้นนะ เมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

photosynthesis in tube
ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผ่านการทดลองภายในหลอดทดลอง จะเกิดอะไรขึ้นนะ เมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้