แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

 • การทดลอง Hands-on ชุด Color Blender

  ชุดการทดลองเรื่องแสง นำเข้าจากญี่ปุ่น ในชุดประกอบด้วยเอกสารความรู้ และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กๆ ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง

  Color Blender
  เป็นการทดลองผสมแสงสีจากแม่สีของแสง และพิเศษ!! แถม!! ชุดกิจกรรมวงล้อสี จากซายเอนเทีย

  ฿ 550 หยิบใส่ตะกร้า
 • การทดลอง Hands-on ชุด Optical Screts

  ชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ในชุดประกอบด้วยเอกสารความรู้ และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กๆ ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง

  Optical Secrets
  ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาภาพลวงตาที่เกิดจากการหมุน และชุดทดลองการสะท้อนของแสง ทำให้เห็นตัวแมลงลอยขึ้นมาจากจานได้

  ฿ 550 หยิบใส่ตะกร้า
 • การทดลอง Hands-on ชุด Photosynthesis in a tube

  ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

  photosynthesis in tube
  ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผ่านการทดลองภายในหลอดทดลอง จะเกิดอะไรขึ้นนะ เมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง

  ฿ 550 หยิบใส่ตะกร้า
 • การทดลอง Hands-on ชุด plants from scratch

  ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว ของมีจำนวนจำกัดนะคะ

  plants from scratch
  จัดทำโครงสร้างของพืชด้วยตัวเอง เสริมสร้างจินตนาการ และทำให้น้องๆได้รู้จักโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช

  ฿ 550 หยิบใส่ตะกร้า
 • การทดลอง Hands-on ชุด Sprout Garden

  ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

  sprout garden
  มีอะไรอยู่ในเมล็ดนะ น้องๆจะได้ศึกษาโครงสร้างภายในเมล็ด และการเจริญเติบโตของพืช ผ่านชุดกิจกรรมค่ะ

  ฿ 550 หยิบใส่ตะกร้า