Showing 1-7 of 7 results

คอร์ส Talent Science ป.4 เทอมปลาย

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ Talent Science ป.4 เทอมปลาย มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย ดิน หิน ระบบสุริยะ โลกของเรา เรื่องของดวงจันทร์ ความสัมพันธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด ชุดการทดลองทุกหัวข้อการเรียนรู้ คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงศูนย์...

฿ 2,950
฿ 2,950
18 Enrolled

ภารกิจพิชิตเหรียญ (ประถมปลาย)

เตรียมพร้อมก่อนสอบสสวท.รอบแรก ประถมปลาย เน้นการฝึกฝนโจทย์แบบคิดวิเคราะห์ สอนเนื้อหาตรงจุด แบ่งเป็นหมวดหมู่ เรียนผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 20 ชั่วโมง มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย สารพันสาร ไขความลับแรง ปริศนาพลังงาน ตะลุยทรัพยากรโลก พืชลี้ลับ ท่องซาฟารี พันธุกรรม มหัศจรรย์ท้องฟ้า เจาะลึกร่างกาย นักสืบวิทยาศาสตร์ Mock up test 1 Mock...

฿ 5,900
฿ 5,900
39 Enrolled

คอร์สเตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด A

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ เตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด A เหมาะกับน้องประถม 4-6 มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระบบร่างกาย โลกและการเปลี่ยนแปลง พลังงานความร้อนและการเปลี่ยนสถานะ ปฏิกิริยาเคมี พลังงานไฟฟ้า ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด ชุดการทดลองทุกหัวข้อการเรียนรู้ คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี...

฿ 3,865
฿ 3,865
93 Enrolled

คอร์สเตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด B

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ เตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด B เหมาะกับน้องประถม 4-6 มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย Biology สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานแสง ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด ชุดการทดลองทุกหัวข้อการเรียนรู้ คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงศูนย์ เนื้อหาพร้อมสอบแข่งขัน...

฿ 2,990
฿ 2,990
60 Enrolled

คอร์สเตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด C R1

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ เตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด C R1 เหมาะกับน้องประถม 4-6 มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย เสียง ลม ฟ้า อากาศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ธาตุและสารประกอบ อะตอมและโมเลกุล ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด ชุดการทดลองทุกหัวข้อการเรียนรู้ คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า...

฿ 3,220
฿ 3,220
7 Enrolled

คอร์สเตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุด C

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ เตรียมสอบ สสวท. ป6 ชุดC เหมาะกับน้องประถม 4-6 มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย เสียง ลม ฟ้า อากาศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ธาตุและสารประกอบ อะตอมและโมเลกุล ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด ชุดการทดลองทุกหัวข้อการเรียนรู้ คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี...

฿ 3,220
฿ 3,220
40 Enrolled

คอร์สดาราศาสตร์

มาเตรียมตัวพร้อมสอบสสวท.กันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ดาราศาสตร์ เหมาะกับน้องประถม 4-6 มาพร้อมกับเนื้อหา 12 หัวข้อเจาะลึกดาราศาสตร์ ประกอบด้วย ระบบสุริยะ การหมุนของโลก การบอกตำแหน่งวัตถุบนท้องฟ้า การหาตำแหน่งดาวเหนือ การขึ้นตกของดวงดาว ฤดู ดาวฤกษ์ จักรราศี อุปราคา ข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง วีดีโอเสริมความรู้เรื่อง น้ำขึ้นน้ำลง เทคโนโลยีอวกาศ มาพร้อมชุดสื่อการสอนและเอกสารการเรียนรู้ที่จัดส่งให้ถึงบ้าน คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย...

฿ 2,500
฿ 2,500
213 Enrolled