Back
 1. แจ้งอีเมลเพื่อสมัครและสั่งซื้อคอร์สเรียนได้ทางศูนย์ ซายเอนเทีย สาขาต่างๆ
 2. แจ้งอีเมลเพื่อสมัครและสั่งซื้อคอร์สเรียนได้ทาง LINE ซายเอนเทีย
 3. แจ้งอีมลเพื่อสมัครและสั่งซื้อคอร์สเรียนได้ทาง Facebook Messenger
 1. ให้ตรวจสอบตัวอักษรแรกของรหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรเล็ก ซึ่งในบางอุปกรณ์จะขึ้นต้นตัวแรกเป็นตัวอักษรตัวใหญ่อัตโนมัติ
 2. ในกรณีที่กรอกอีเมลและรหัสผ่านตรวจสอบรหัสผ่านถูกต้องแต่ยังเข้าระบบไม่ได้ ให้กดลิงค์ "ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่"ในหน้าจอจากลิงค์เข้าเรียน เพื่อเข้าไปหน้าให้กรอกอีเมลที่ทำการสมัคร และกดปุ่ม "รีเซตรหัสผ่าน" ระบบจะทำการส่งลิงค์สำหรับกำหนดรหัสผ่านได้เองผ่านทางอีเมลของท่าน ถ้าไม่พบอีเมลที่แจ้ง ให้ลองไปตรวจสอบช่องอีเมลขยะ
 3. ในกรณีที่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ทางลิงค์ "ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่" ให้ติดต่อขอรหัสผ่านใหม่กับเจ้าหน้าที่ซายเอนเทียผ่านทางไลน์ หรือ Facebook Messenger
 1. ในกรณีลืมรหัสผ่านให้กดลิงค์ "ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่"ในหน้าจอจากลิงค์เข้าเรียน เพื่อเข้าไปหน้าให้กรอกอีเมลที่ทำการสมัคร และกดปุ่ม "รีเซตรหัสผ่าน" ระบบจะทำการส่งลิงค์สำหรับกำหนดรหัสผ่านได้เองผ่านทางอีเมลของท่าน ถ้าไม่พบอีเมลที่แจ้ง ให้ลองไปตรวจสอบช่องอีเมลขยะ
 2. ในกรณีที่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ทางลิงค์ "ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่" ให้ติดต่อขอรหัสผ่านใหม่กับเจ้าหน้าที่ซายเอนเทียผ่านทางไลน์ หรือ Facebook Messenger
 1. ถ้าในกรณ๊เข้าระบบได้ ให้กดลิงค์ลิงค์ "ข้อมูลส่วนตัว" ไปกดเมนูการตั้งต่า->รหัสผ่าน หลังจากนั้กรอกรหัสผ่านเก่า, ตั้งรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกรอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"
 2. ในกรณีถ้าจำหรัสผ่านเก่าไม่ได้และตั้งรหัสผ่านใหม่รหัสผ่านให้กดลิงค์ "ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่"ในหน้าจอจากลิงค์เข้าเรียน เพื่อเข้าไปหน้าให้กรอกอีเมลที่ทำการสมัคร และกดปุ่ม "รีเซตรหัสผ่าน" ระบบจะทำการส่งลิงค์สำหรับกำหนดรหัสผ่านได้เองผ่านทางอีเมลของท่าน ถ้าไม่พบอีเมลที่แจ้ง ให้ลองไปตรวจสอบช่องอีเมลขยะ
 3. ในกรณีที่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ทางลิงค์ "ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่" ให้ติดต่อขอรหัสผ่านใหม่กับเจ้าหน้าที่ซายเอนเทียผ่านทางไลน์ หรือ Facebook Messenger
 1. ให้ตรวจสอบปุ่มปรับระดับเสียงว่ามีเครื่องหมายปิดเสียงหรือ Mute อยู่หรือป่าว หรือตรวจสอบแถบระดับเสียงว่าเลื่อนไปทางขวาหรือไม่
 2. ถ้าเป็น Browser บน Windows ให้ดูที่หัว tab เวลาเล่นไฟล์วีดีโอที่หัว tab จะมีรูปลำโพง ถ้าไปกดโดนก้อจะเป็นโหมด Mute ส่วนที่บนหน้าจอจะมีรูปกราฟเล็กๆ เลื่อนให้สุดไปทางขวาเป็นตัวเพิ่มเสียง
 3. ลองเปิดคลิประบบอื่นๆดูว่าเสียงออกไหม หาที่ปรับเพิ่มเสียง จะสังเกตเห็นง่ายกว่าเป็นแทบบาร์ข้างรูปลำโพง ถ้าเป็นรูปลำโพงx จะเป็นการปิดเสียง ให้กดหรือเลื่อนแถบไปทางขวาให้สุด
 4. ในกรณีเสียงไม่ออกบางตอน หรือบางคลิปให้จำชื่อคอร์ส ชื่อตอน และระบุเวลาในคลิปที่เสียงไม่ออกส่งแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบให้ได้ครับ ทาง LINE หรือ ทาง Facebook Messenger
 1. ให้ระบบอินเตอร์เน็ตมือถือ หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านดูว่ามีปัญหาหรือไม่
 2. ถ้าในคลิปกระตุกหรือช้า ให้ลองเปลียนการสตรีมวีดีโอระบบอื่นๆในระบบ ซึ่งมีให้เลือก 3ระบบจากหัว tab ของคลิป
 3. ในกรณีบางอุปกรณ์มือถือ หน่วยความจำไม่พอ หรือเครื่องมีปัญหาอยู่ให้ทำการรีบูตเครื่องและเข้าเรียนใหม่อีกรอบ
 4. ในกรณีภาพวีดีโอมีปัญหาบางตอนหรือบางคลิปให้จำชื่อคอร์ส ชื่อตอน และระบุเวลาในคลิปที่เสียงไม่ออกส่งแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบให้ได้ครับ ทาง LINE หรือ ทาง Facebook Messenger
width=1024