คลิกเพื่อดูภาพขยาย

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

 

 

 

 


คลิกเพื่อดูภาพขยายคลิกเพื่อดูภาพขยาย

 

ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถม ซายเอนเทีย

หน่วยงานเอกชนทางด้านการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษาของไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อเด็กไทยจะสนุก เรียนรู้และเลือกที่จะเป็นที่หนึ่ง จากความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานภายใต้การฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติในการแสวงหาคำตอบของคำถาม โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

การเลือกเป็นที่หนึ่ง
จากแนวคิดของการ เลือกเป็น หนึ่ง ที่ซายเอนเทีย แนะนำให้กับเด็กๆและผู้ปครอง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต เด็กๆ สามารถ เลือกที่จะเป็นหนึ่ง ได้ในสามแนวทาง คือ

เก่งเป็นที่ หนึ่ง
หมายความว่า เขาต้องเป็นหนึ่งในอาชีพ ในสายงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ
หนึ่ง ในคนแรก
ในฐานะผู้นำหรือการเป็นคนแรกในวิชาชีพ สายงานใหม่ๆ หรือความชำนาญพิเศษ เขาย่อมเป็นที่หนึ่ง จากการเป้นคนแรกนั้นๆ
แตกต่างเพื่อเป็น หนึ่ง
การเลือกที่จะแตกต่าง เด็กสามารถเลือกที่จะเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร ในความสนใจที่ไม่เหมือนผู้อื่น ใน สายงานอาชีพที่แตกต่างออกไป

 
 
© - Scientiakid.com - All Rights Reserved.